PixARK #2 : HACK Game cưỡi khủng long khổng lồ và lấy súng ROCKET | DTNGAMERChỉ nên sử dụng mã Hack khi bạn muốn chơi vui vẻ , quậy phá thôi nhé , nếu các bạn muốn chơi 1 cách chọn vẹn phiêu lưu thì không nên .
Tham khảo Hack PixARK tại đây nhé :
———————————————————————————————————-
Video Content game ! Đăng ký ủng hộ nha anh em !!
Tải Game miễn phí tại :
#DTNGAMER #DTN
——————————————————————————
Mọi thắc mắc về game bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình tại :
Fanpage :

https://citybussimulator.com/

2 Comments

 1. lỗi gì đây bạn [File:D:WORK_PIXARKpixark_steam_publish_180321EngineSourceRuntimeCorePrivateGenericPlatformGenericPlatformMemory.cpp] [Line: 51]
  Ran out of memory allocating 419430400 bytes with alignment 0

  AvailablePhysical: 329.75MB

  UsedPhysical: 2612.11MB

  PeakUsedPhysical: 2923.94MB

  AvailableVirtual: 134213720.00MB

  UsedVirtual: 3488.73MB

  PeakUsedVirtual: 3881.02MB

  ObjectArrayNum: 347010

  ObjectArrayNumMinusAvailable: 347010

  OSAllocSize: 34630369280 OSFreeSize: 31420231680

  VERSION: 1.19

  KERNELBASE.dll!UnknownFunction (0x00007fffefce8b9c) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  PixARK.exe!UnknownFunction (0x00007ff7f77448ba) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  PixARK.exe!UnknownFunction (0x00007ff7f776c631) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  PixARK.exe!UnknownFunction (0x00007ff7f80a1c8c) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  PixARK.exe!UnknownFunction (0x00007ff7f6ed1181) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  PixARK.exe!UnknownFunction (0x00007ff7f6b46949) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  PixARK.exe!UnknownFunction (0x00007ff7f6b4529b) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  PixARK.exe!UnknownFunction (0x00007ff7f6bf5dc5) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  PixARK.exe!UnknownFunction (0x00007ff7f7ec4817) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  PixARK.exe!UnknownFunction (0x00007ff7f809b070) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  PixARK.exe!UnknownFunction (0x00007ff7f8077634) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  PixARK.exe!UnknownFunction (0x00007ff7f8073347) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  PixARK.exe!UnknownFunction (0x00007ff7f8073a5e) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  PixARK.exe!UnknownFunction (0x00007ff7f7e22211) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  PixARK.exe!UnknownFunction (0x00007ff7f6b1bfac) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  PixARK.exe!UnknownFunction (0x00007ff7f6b16f5c) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  PixARK.exe!UnknownFunction (0x00007ff7f6b1d46a) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  PixARK.exe!UnknownFunction (0x00007ff7f6b1d598) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  PixARK.exe!UnknownFunction (0x00007ff7f9060ec1) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  KERNEL32.DLL!UnknownFunction (0x00007ffff03e13d2) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  ntdll.dll!UnknownFunction (0x00007ffff2a803c4) + 0 bytes [UnknownFile:0]

  ntdll.dll!UnknownFunction (0x00007ffff2a803c4) + 0 bytes [UnknownFile:0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *