23 Comments

  1. Lừa đảo đấy các bạn đừng có tin. Các bạn để ý thì sẽ bt. Những channel nào mà có fan đông lớn thì ms phải

  2. mik đã mua vàng vs kim kuong nhung no ko co đc
    no vẩn để hack muq hang trong ung dung nhưg lúcmua vang vs kim kuong roi thi ko có

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *