Hướng dẫn hack game EverWing mới nhấtHướng dẫn hack gems , coins , Trophies trong game EverWing
Hướng dẫn hack Full nhân vật , full cấp trong game EverWing
Hướng dẫn hack full fet , cấp pet , dame boss trong game everWing
link tải code hack :

https://citybussimulator.com/

38 Comments

 1. Bạn có thể chỉ mìnb cách hack không. Giờ nó thay đổi nhiều rồi.không áp dụng được nữa

 2. https://www.youtube.com/channel/UC-Nkqwl5BYsOMtX-uknZ1mA/videos?view_as=subscriber hack everwing update

 3. All code
  //GEMS
  GC.app.client.runFunction("addCurrency", { currency: "gems", count: 99999});

  //COINS
  GC.app.client.runFunction("addCurrency", { currency: "coins", count: 999999});

  //TROPHIES
  t = GC.app.mvc.models.GameModel.trophies;
  for(t; t<99999; t++){
  t = t + 2000;
  GC.app.mvc.commandMap.GamePlayedCommand.prototype.execute.apply({mvc :window.GC.app.mvc, finishCommand : function(e, $){}}, [{
  playerXP : null,
  killedBy: null,
  secondsElapsed: null,
  playerID: null,
  background: null,
  premiumEarned: 2000}
  ]);
  }

  // LEVEl
  GC.app.mvc.commandMap.GamePlayedCommand.prototype.execute.apply({mvc :window.GC.app.mvc, finishCommand : function(e, $){}}, [{
  playerXP : 5000000,
  killedBy: null,
  secondsElapsed: null,
  playerID: null,
  background: null}
  ]);

  // DAME BOSS
  var e = GC.app.mvc.models.RaidsModel;
  GC.app.mvc.sendNotification("SaveBossRaidDamageCommand", {
  bossRaidDamage: 9999999999,
  raidData: e
  })

  // reset boss
  Date.prototype.getTime = function() { return 1496746800000.00 };

  //level pet
  //CODE TÌM: InstanceCache.prototype.writeDirtyInstancesToState = function(e)
  var count = e.instances.length – 7;
  e.instances[count++].modelID = "Item:sidekick:FC39";
  e.instances[count++].modelID = "Item:sidekick:LC39";
  e.instances[count++].modelID = "Item:sidekick:NC39";
  e.instances[count++].modelID = "Item:sidekick:SC39";
  e.instances[count++].modelID = "Item:sidekick:WC39";
  e.instances[count++].modelID = "Item:sidekick:NC35";
  e.instances[count++].modelID = "Item:sidekick:SC35";

 4. Đã thử và k thành công! Dán code vào xong enter thì hiện ra dòng màu đỏ ở dưới! Đoán là đã bị fixx.mong chủ thớt làm lại video hướng dẫn ae cách hack mới nhất.tk chủ thớt trước

 5. hack full nhân vật với lever pet bị fix rồi. tới bước chạy game no đướng game hoàng toàng ko thể hack được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *