15 Comments

  1. Mình không có thẻ nhớ thì bạn có thể cho mình xin cái file hệ thống restone 1 là Appdata được không ?

  2. may tinh win 7 ket dt 730 k dc nhu ban lam sao thao tac day…chi lun luc ket nói đi…nhu minh chua rành lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *