37 Comments

 1. Đây mới là hack money
  Khi có số tiền vừa nhận, hãy ghi số tiền vào trong đó
  Lưu ý: Khi tiền có số tận cùng là 0 thì bỏ số 0 đi. VD : có 300 tiền ghi Value là 30 thôi.
  Điền số tiền bỏ số 0 cuối số rồi bấm First Scan
  Sau đó vào game, đợi Zombie chết thì có tiền và lụm nó.
  Vào Cheat Engine, điền số tiền vừa nhận và bỏ số 0 tận cùng.
  Thấy một Address, đúp chuột vào và đổi thành tối đa là 99999 thôi vì vượt quá sẽ bị lỗi.

 2. game plant vs zombie này download ổ web nào z mấy bạn, mình có cái game plant vs zombies gì đâu mà ko thể chơi tiếp khi đến màng 3-4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *