23 Comments

  1. Cho mình hỏi sao tải rồi giải nén vào game đc rồi đag chơi thì bị đứng rồi bh ko vào đx game luôn ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *