14 Comments

  1. Bạn ơi mình hack bằng ipad bị lệch cái đường chỉ thì làm như thế nào hả bạn ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *