23 Comments

  1. Làm j có đâu mà kêu đc hay ko đc tôi lấy mấy ác vip Jack hẳn hơi ko có 1 xu knd khóa hoàn cò mồi thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *