5 Comments

  1. Chủ clip ngu đến thế là cùng, bộ tưởng ai cũng ngu như chú chắc?
    Ngay khi hiện bảng thông báo giá, vừa bấm vào xác nhận mua tam ngưng quay phim và ghép với clip mua thành công. Mọi người đừng để bị lừa nhá.
    (Ngon xóa comment này của mình xem)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *