25 Comments

  1. Thanks ad nhiều , tối nay 20/03/2018 sau mấy hôm dùng đủ kiểu hack mà không được thì sau khi xem xong clip này mình đã hack thành công với Ipad4 Global 10.3.3 !

  2. Nguồn đây các bạn. Mịa. Mất cả ngày tìm kiếm.
    ioscheats.com.ca/repo/
    Xong làm như clip trên nhé 👌🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *