30 Comments

  1. tao tưởng hack được đi bắn pk một phát chết luôn mới kinh chứ, đằng này đi bắn chiến dịch thì nói làm cái mẹ gì, vãi chưởng

  2. game này mà cũng phải hack vậy là mất hiết trình độ vs tài năng e à tế chơi lm j xóa mẹ đi

  3. chiến dịch việt nam nhận kim cương ít quá ko giống như trung quốc có nhiều sung với nhiều kim cương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *