29 Comments

  1. những thằng hack là những thằng r2 nhất, thiếu kĩ năng và tự tin nhất, mà hack bắn lang như này thì bắn đc ai

  2. Hack clg…bắn vs ng máy đc thôi ckứ ra đi rank tkì tạck..đã tkử rồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *