Game One Siêu Hack Đánh Boss 12 Tỷ Máu Jurassic World MobileGame One lần đầu tiên thử vào tài khoản chơi game của LYFP dạo chơi đánh bại Siêu Boss Trike 12 Tỷ Máu trong game Jurassic World Mobile.

Link video clip LYFP đánh boss 12 Tỷ Máu tiến hóa Indominus Rex Gen 2:

Link tải game Jurassic World Mobile ( IOS ):

Link tải game Jurassic World Mobile ( Android ):

■ Đăng Ký Giúp Lỳ Đạt Nút Vàng Nhé :

■ Facebook cá nhân của Lỳ :

■ Đại Gia Đình LYFP (groups facebook) :

■ Gmail: tranhuynhphilyfp@gmail.com

#lyfp #gameone #JurassicWorldMobile #khunglog #game #SlendermanMinecraft

https://citybussimulator.com/

37 Comments

  1. Anh không tha tim em 😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰

  2. ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ허허허허허허허헐헐헐헐헐헐헐헐헐!?!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!??!?!?!?!?!?

  3. kênh lyfp có giọng anh one yêu mấy anh ❤❤❤❤❤❤❤❤💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💗💕💕💕💕💕💕💕💕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *