GAME HACK NÃO : Đoán giọng thành viên Schannel – Nghe đơn giản mà khó phết !📱 Điện thoại – Phụ kiện GIÁ TỐT NHẤT – CHÍNH HÃNG tại CellphoneS:
✌️ Liên hệ quảng cáo, hợp tác – Huy: partners.schannel@gmail.com hoặc
📱Sửa chữa điện thoại đừng quên đến Điện Thoại Vui :
👍 Like Facebook của #SchanneI:
🌟 Subscribe #SchanneI để xem ngay video mới nhất:


https://citybussimulator.com/

48 Comments

  1. Thấy Cuội sao sao á:) Kì ghê
    Đánh quả mạnh vãi chị kia trông đau mà kiểu biết trêu nên không nói Cuội

  2. giọng duy thẩm đâu rr mún nghe thử cảm xúc của mọi người trong Schannel khi nghe duy hát =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *