CrossFire [ DKVN GAME HACK TESTER ] FIX BUG 1114Chào các bạn. đây là 1 số chức năng không thể hack được ở phiên bản hiện tại của ĐKVN nhưng vì đảm bảo oan toàn, game sạch sẽ hơn nên ở phiên bản sắp tới sẽ fix hẳn toàn bộ tất cả các chức năng này để ĐKVN không còn hack.
Xin đảm bảo với mọi người 1 điều ” ĐKVN ” Không hack.
Www.Kiskeys.com

https://citybussimulator.com/

16 Comments

  1. mình top 1 cf này , chưa kịp lên tướng đã đóng cửa =]] -Ba-Dao- or Justin

  2. Chỉ cần bật lên là ăn phát hiện chương trình hok hợp lệ tự động thoát trò chơi xong.

  3. ối trời ặc lấy cái video quay hồi trưa hã Tà-Tâm nè ông ku, nói nghe này quay video bằng cách nào chỉ tui đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *