6 Comments

  1. chắc máy chủ đó toi rồi bạn à máy chủ clan hack cái nào cũng chỉ dc 1 thời gian thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *